Supporti Antivibranti

Supporti Egana D.70 X H22 - M12X90 (Portata Kg 80-150) Serie Bassa
Supporti Egana D.70 X H22 - M12X90 (Portata Kg 80-150) Serie Bassa
Supporti Egana D.90 X H25 - M12X90 (Portata Kg 100-350) Serie Bassa
Supporti Egana D.90 X H25 - M12X90 (Portata Kg 100-350) Serie Bassa
Supporti Egana D.106 X H29 - M16X110 (Portata Kg 300-600) Serie Bassa
Supporti Egana D.106 X H29 - M16X110 (Portata Kg 300-600) Serie Bassa
Supporti Egana D.127 X H33 - M16X110 (Portata Kg 500-900) Serie Bassa
Supporti Egana D.127 X H33 - M16X110 (Portata Kg 500-900) Serie Bassa
Supporti Egana D.150 X H39 - M16X110 (Portata Kg 800-1500) Serie Bassa
Supporti Egana D.150 X H39 - M16X110 (Portata Kg 800-1500) Serie Bassa
Supporti Egana D.170 X H42 - M16X110 (Portata Kg 1300-2000) Serie Bassa
Supporti Egana D.170 X H42 - M16X110 (Portata Kg 1300-2000) Serie Bassa
Supporti Egana D.63 X H18 - M10X83 (Portata Kg 30-100) Serie Bassa
Supporti Egana D.63 X H18 - M10X83 (Portata Kg 30-100) Serie Bassa
Supporti Egana D.40 X H15 - M8X40 (Portata Kg 0-60) Serie Bassa
Supporti Egana D.40 X H15 - M8X40 (Portata Kg 0-60) Serie Bassa
Supporti Egana D.68 X H25 - M12X90 (Portata Kg 200-800) Poliur. P.Fisso MOD. F 60
Supporti Egana D.68 X H25 - M12X90 (Portata Kg 200-800) Poliur. P.Fisso MOD. F 60
Supporti Egana D.100 X H30 - M16X1110 (Portata Kg 500-2000) Poliur. P.Fisso MOD. F 90
Supporti Egana D.100 X H30 - M16X1110 (Portata Kg 500-2000) Poliur. P.Fisso MOD. F 90
Supporti Egana D.125 X H33 - M20X120 (Portata Kg 2000-4000) Poliur. P.Fisso MOD. F 120
Supporti Egana D.125 X H33 - M20X120 (Portata Kg 2000-4000) Poliur. P.Fisso MOD. F 120
Supporti Egana D.170 X H40 - M20X115 (Portata Kg 4000-6000) Poliur. P.Fisso MOD. F 160
Supporti Egana D.170 X H40 - M20X115 (Portata Kg 4000-6000) Poliur. P.Fisso MOD. F 160
Supporti Egana D.215 X H52 - M24X145 (Portata Kg 5000-10000) Poliur. P.Fisso MOD. F 120
Supporti Egana D.215 X H52 - M24X145 (Portata Kg 5000-10000) Poliur. P.Fisso MOD. F 120
Supporti Egana D.48 X H25 - M8X50X40 (Portata Kg 0-100) Serie Cam 50
Supporti Egana D.48 X H25 - M8X50X40 (Portata Kg 0-100) Serie Cam 50
Supporti Egana D.76 X H35 - M10X75X65 (Portata Kg 100-350) Serie Cam 75
Supporti Egana D.76 X H35 - M10X75X65 (Portata Kg 100-350) Serie Cam 75
Supporti Egana D.90 X H40 - M12X90X80 (Portata Kg 350-600) Serie Cam 85
Supporti Egana D.90 X H40 - M12X90X80 (Portata Kg 350-600) Serie Cam 85
Supporti Egana D.90 X H49 - M16X120X115 (Portata Kg 600-900) Serie Cam 90
Supporti Egana D.90 X H49 - M16X120X115 (Portata Kg 600-900) Serie Cam 90
Supporti Egana D.125 X H52 - M16X120X110 (Portata Kg 1000-2500) Serie Cam 125
Supporti Egana D.125 X H52 - M16X120X110 (Portata Kg 1000-2500) Serie Cam 125
19 risultati